Om Fosieby

Fosieby företagsgrupp arbetar aktivt för att stärka sina medlemsföretag, främja samverkan och driva frågor som rör tillväxt och utveckling. Vi välkomnar företag som verkar i Fosieby, Jägersro, Fredriksberg, Elisedal och Lockarp, samt andra företag med intresse i området. Här möts en mångfald av branscher och kompetenser, med betoning på verksamheter inom industri, tillverkning, logistik och handel.

Företag i samverkan ger styrka och framgång. Med företagsgruppen som plattform knyter vi kontakter, utbyter idéer och erfarenheter, samarbetar i olika projekt och skapar opinion för ett levande och växande Fosieby. Vi bistår även i kontakten med externa aktörer, kommun och myndigheter. Du är varmt välkommen till våra informationsträffar, seminarier och företagsbesök.

Redan 4000 år f.Kr. tillverkades flintyxor för skogsavverkning på denna plats, vilket även speglas i gatunamnen i Fosieby. Fosiestenen, Malmös enda kända runsten, vittnar om områdets långa historia, och restes till minne av en fornnordisk kämpe. En del av runtexten kan syfta på handel som bedrivits här redan på vikingatiden.

Idag är Fosieby en blomstrande stadsdel med verksamheter som sträcker sig långt utanför den lokala sfären. Vi drar fördel av vårt läge i en starkt växande, dynamisk region, där Skåne och Sverige möter kontinenten. Genom Fosieby företagsgrupp samarbetar idag över 200 medlemmar och står tillsammans för över 13 000 arbetstillfällen.