Styrelsen

Fosieby Företagsgrupp – Styrelsen 2022/2023

Ledamöter

André Fasth (Ordförande)
voestalpine Böhler weldCare AB
E-post: andre.fasth@voestalpine.com

Anders Persson (Vice ordförande)
Handelsbanken
E-post: anders.persson@handelsbanken.se

Edward Liepe
Saturnus AB
E-post: edward.liepe@saturnus.se

Peter Ternerot
AMAB Hydraul AB
E-post: peter.ternerot@amabhydraul.se

Joel Eklund
TePe Munhygienprodukter AB
E-post: joel.eklund@tepe.com

Åsa Mårtensson
Företagshälsan Runstenen
E-post: asa.martensson@fhv-runsten.se

Suppleanter

Peter Rydje
Rydje Invest AB
E-post:
peter@rydje.se

Per Sandberg
Sandberg Development AB
E-post:
PS@sbdev.com

Roger Stjernborg Eriksson
Norama Asset Management
E-post: roger.eriksson@norama.se

Kent Öhlander
Jägersro trav/Skånska travsällskapet
E-post: kent.ohlander@jagersro.travsport.se

Lena Hyll-Carlsson
Malmö Folkhögskola
E-post: lena.hyll-carlsson@malmofolkhogskola.se

Tobias Nilsson
Wihlborgs Fastigheter AB
E-post: tobias.nilsson@wihlborgs.se