Årsmöte

Fosieby Företagsgrupp höll årsmöte den 17 april på Folkhögskolan. Det gånga året sammanfattades, ekonomin gicks igenom och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Joakim Lindström avtackades efter många år i styrelsen och Åsa Mårtensson välkomnades som ny styrelsesuppleant. Föreningsstämman följdes av ett uppskattat framträdande av kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfelt Jammeh och lunch i Folkhögskolans restaurant. Tack till Folkhögskolan, Katrin Stjernfelt Jammeh och alla medlemmar som deltog!

Lämna ett svar