Årsmöte

Fosieby Företagsgrupp höll årsmöte den 17 april på Folkhögskolan. Det gånga året sammanfattades, ekonomin gicks igenom och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Joakim Lindström avtackades efter många år i styrelsen och Åsa Mårtensson välkomnades som ny styrelsesuppleant. Föreningsstämman följdes av ett uppskattat framträdande av kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfelt Jammeh och lunch i Folkhögskolans restaurant. Tack till Folkhögskolan, Katrin Stjernfelt Jammeh och alla medlemmar som deltog!

Tema Framtidens Industri

Mingel med wraps och kaffe inledde lunchträffen med tema Framtidens Industri på TePe den 20 mars. Varmt tack till Camilla Dahlin, vd på IUC Syd, som höll ett intressant och uppskattat föredrag om de globala drivkrafter som skapar nya förutsättningar för såväl svensk som internationell ekonomi.