Årsmöte 2022

Efter två år av digitala årsmöten kunde Fosieby Företagsgrupps medlemmar åter samlas för fysiskt årsmöte den 25:e april hos TePe Munhygienprodukter. Det gångna året sammanfattades, årsredovisningen framlades och styrelsen omvaldes.

Årsmötet följdes av en föreläsning av regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) som pratade om erfarenheterna från Region Skånes hantering av pandemin och behov av infrastruktursatsningar.

Även regionråd tillika ordförande i kollektivtrafiknämnden Carina Zachau (M) deltog vid mötet och hade intressanta inspel kring kollektivtrafiken i Fosie, en fråga som föreningen driver. Carinas inspel kommer att tas vidare i en separat arbetsgrupp.

Tack till Carl Johan Sonesson, Carina Zachau och alla medlemmar som deltog!

Lämna ett svar