Hallå, hallå, det har varit tyst ett tag!

Arbetet i Fosieby företagsgrupp har inte legat nere under covidåren, även om antalet fysiska träffar och information varit begränsat. Under hösten har vi i styrelsen gjort lite förändringar för att strukturera arbetet bättre och jobba på ett mer effektivt sätt.

De huvudsakliga syftena med föreningen är att dels verka för gemensamhet, information- och erfarenhetsutbyte mellan företagen i området, dels vara ett gemensamt organ för att kunna påverka och ha dialog medmyndigheter, organisationer och andra som kan påverka oss i Fosie.

För att hålla dig uppdaterad om vad som händer anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev genom att ange din email nedan.

Bearbetar …
Klart! Du är med på listan.

Vårens träffar

21 mars 11:30, lunchmöte på Boplatsen, Boplatsgatan 6

Årsmöte/föreningsstämma tillsammans med ett info.möte kring eltjänstecyklar, eltjänstebilar, laddstolpar, regler, skattekonsekvenser för företaget och anställda Föredragshållare Ronny Svensson, Ynnor AB, Sveriges ledande konsult inom bl.a tjänstebilar.

30 maj 07:30, frukostmöte på Malmö Folkhögskola, Trindyxegatan 2

Frukostmöte kring IT-säkerhet. En av landets ledande experter inom IT-Säkerhet kommer och chockar oss.

Har ni medlemmar några idéer eller önskemål för vad som skulle vara intressant ta upp på våra medlemsmöten? Kontakta då någon i Programkommittén direkt; Anders Persson, André Fasth eller Åsa Mårtensson.

Omvärldsbevakning

För omvärldsbevakning och påverkan av myndigheter och andra intresseorganisationer har vi skapat en världskommitté som hanterar dessa frågor främst. Är där något specifikt där ni ser att det finns ett gemensamt intresse för oss i föreningen att påverka politiker, andra organisationer etc. ta kontakt med någon i omvärldskommittén; Joel Eklund, Anders Persson, Peter Ternerot och Edward Liepe.

Medlemsinformation

MedlemsinformationUnder hösten har tre nya medlemmar tillkommit, vi önskar Swedol AB, Mekonomen BilLivet Fosie AB och Poolarna Clean AB hjärtligt välkomna i föreningen.
Vi vill också passa på att tacka Joel Ekelund som varit ordförande i föreningen sedan många år för all tid och engagemang han lagt ner. Joel sitter kvar i styrelsen men ordförandeklubban har tagits över av André Fasth sedan senaste styrelsemötet.


Sist men inte minst vill vi i styrelsen önska alla medlemmar

En riktigt God Jul och Gott Nytt år!

Lämna ett svar