Medlemsträff på Handelsbanken

Den 28 februari träffades ett 20-tal medlemmar på Handelsbanken. Vi fick höra kontorschef Anders Persson berätta om kontorets förestående flytt till ny adress i Fosie och Jakob Ohlsson från Handelsbanken Kapitalförvaltning gå igenom läget i världsekonomin. Tack för den här gången, Handelsbanken!

Nästa gång ses vi för årsmöte den 24 april kl. 11.30-13.30 på TePe.

Årsmöte

Fosieby Företagsgrupp höll årsmöte den 17 april på Folkhögskolan. Det gånga året sammanfattades, ekonomin gicks igenom och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Joakim Lindström avtackades efter många år i styrelsen och Åsa Mårtensson välkomnades som ny styrelsesuppleant. Föreningsstämman följdes av ett uppskattat framträdande av kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfelt Jammeh och lunch i Folkhögskolans restaurant. Tack till Folkhögskolan, Katrin Stjernfelt Jammeh och alla medlemmar som deltog!