Årsmöte

Fosieby Företagsgrupp höll årsmöte den 17 april på Folkhögskolan. Det gånga året sammanfattades, ekonomin gicks igenom och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Joakim Lindström avtackades efter många år i styrelsen och Åsa Mårtensson välkomnades som ny styrelsesuppleant. Föreningsstämman följdes av ett uppskattat framträdande av kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfelt Jammeh och lunch i Folkhögskolans restaurant. Tack till Folkhögskolan, Katrin Stjernfelt Jammeh och alla medlemmar som deltog!

Tema Framtidens Industri

Mingel med wraps och kaffe inledde lunchträffen med tema Framtidens Industri på TePe den 20 mars. Varmt tack till Camilla Dahlin, vd på IUC Syd, som höll ett intressant och uppskattat föredrag om de globala drivkrafter som skapar nya förutsättningar för såväl svensk som internationell ekonomi.

Välbesökt solcellsinvigning på TePe

Under högtidliga former invigdes den 17 januari Malmös största solcellsanläggning av Joel Eklund, vd på TePe, Peter Jonsson, chef för Hållbar Stadsutveckling på E.ON, och Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service. På en takyta om cirka 2 600 kvadratmeter har 955 solpaneler installerats med en beräknad produktion om cirka 220 000 kWh/år.

Inkopplingen av en elkabel fick symbolisera samarbetet mellan TePe, E.ON och Malmö stad. Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service, betonade vikten av att kommun och näringsliv hjälps åt i arbetet för att göra Malmö till Sveriges klimatsmartaste stad och lyfte fram TePes anläggning som ett gott exempel. Peter Jonsson, chef för Hållbar Stadsutveckling på E.ON, ser anläggningen som en lyckad kundlösning med konkret nytta för miljön.

Inbjudna var även medlemmar i Handelskammaren och Fosieby Företagsgrupp. Förhoppningen är att fler företagare ska inspireras att installera solcellsanläggningar på sina tak i Fosieby Industriområde. Lunch och eftersnack bjöd på rika tillfällen att diskutera smarta miljölösningar med de inblandade i projektet.

Fotograf: Jesper Arvidsson. Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Medlemsträff på Handelsbanken

29 november bjöd Handelsbanken Fosie in till medlemsträff på temat världsekonomi. Fosies enda bankdirektör Anders Persson hälsade föreningens medlemmar välkomna till Handelsbankens kontor. Efter en lunch med nätverkande bjöds de närvarande på en föreläsning av Jakob Ohlsson från Handelsbanken Kapitalförvaltning som trots vissa orosmoln tecknade en relativt ljus bild av läget i världsekonomin. Allt från Trump till bitcoin berördes!