Brist på el, effekt eller nätkapacitet?

Det var fullt hus den 21 november när Fosieby Företagsgrupp bjöd in till träff på temat ”Brist på el, effekt eller nätkapacitet?” i TePe Munhygienprodukters lokaler.

Vi besöktes av representanter från E.ON samt Malmö Stad med näringslivsdirektör Micael Nord i spetsen. Medlemmarna fick ta del av Malmö Stads framtidsvisioner med ex. förtätning av staden. De berättade även om utvecklingen av samarbeten olika aktörer emellan och hur företag kan hjälpas åt att minska sina utsläpp.

E.ON berättade om orsakerna bakom den rådande kapacitetsbristen och hur de jobbar för att möta efterfrågan från industrier och företag. Vi fick även höra om flertalet pågående projekt inom förnybar energi.

Tack till alla medlemmar som visade engagemang för detta viktiga ämne!

Fosieby Företagsgrupp önskar sina medlemmar God Jul och Gott Nytt År!

 

Uppskattat besök på Saturnus AB

Ett tjugotal medlemmar besökte den 23:e oktober Saturnus, ett anrikt Malmöföretag i fjärde generationen. VD och ägare Edward Liepe visade runt i den automatiserade produktionen och berättade om alltifrån glöggrecept till glasåtervinning. Saturnus jobbar mycket med närodlad råvara, bland annat fick medlemmarna lukta på malört från Västra Strö! Edward Liepe är också en varm förespråkare av gårdsförsäljning som han menar hade kunnat ge företag som Saturnus helt nya möjligheter att profilera sig.

Vi riktar ett stort tack till Edward Liepe och Saturnus och önskar dem välkomna som medlemmar i Fosieby Företagsgrupp!