Företagsbesök GRANULDISK

Deltagarna vid dagens företagsbesök tackar GRANULDISK och vd Peter Schön för en mycket trevlig sammankomst. Ett 25-tal medlemmar från företagsgruppen fick lära sig mer om den svenska uppfinningen och med egna ögon se hur ett bleck blev rent med hjälp av PowerGranules. En rundvisning i fabriken följdes av utsökt lunch, och tillfälle till utbyte av tankar och idéer, i den fina personalrestaurangen.

Välkommen till hösten med Fosieby företagsgrupp

Hösten kommer att bli något av en nystart för föreningen och tillsammans med alla medlemsföretag hoppas vi skapa ett större engagemang och fler aktiviteter. Vi kommer att bjuda in till träffar ungefär en gång i månaden. Träffarna ska ge tillfälle till inspiration och nätverkande och vi hoppas att de blir välbesökta. Tipsa gärna kollegor eller varför inte grannföretag som ännu inte är medlemmar. Vi inleder med ett företagsbesök på Granuldisk. Inbjudan kommer via e-post till medlemmarna inom kort.